GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT
GENTLE EDUCATION

Copilăria este fundamentul psihicului și de aceea preșcolarii sunt primii beneficiari ai investițiilor societății, dar şi viitorii adulți, cei care trebuie să fie capabili să continue dezvoltarea societății.

Cu toții ne dorim copii deștepți, sociabili, încrezători. O condiție necesară şi primul pas în împlinirea acestui deziderat este ca micuții să fie fericiți, să se simtă apreciați, ocrotiți şi respectați. Având această bază, putem adăuga cunoștințe, reguli, abilități de comunicare, știință şi încredere în forțele proprii.

Accesul la educație și formare de calitate reprezintă, pentru noi, motorul ce ne pune în mişcare.

Pornind de la acest principiu, scopul strategic al  Grădiniței cu program prelungit GENTLE EDUCATION  va fi acela de a crea o unitate de învățământ competitivă pe piață, care sa asigure dezvoltarea și suportul necesar copiilor, ținând cont de standardele europene.

Astfel, grădinița va urmări:

  • Dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane;
  • Formarea personalității autonome și creative;
  • Îmbogățirea capacității copilului preșcolar de a intra în relație cu ceilalți copii, cu adulții și de interacțiune cu mediul;
  • Sprijinirea copiilor în dobândirea de cunoștințe, capacități și abilități necesare viitoarei activități școlare, precum și vieții sale ulterioare în societate.

“Doar cât de sus mă întind pot să cresc, doar cât de departe caut pot să merg, doar cât de adânc privesc pot să văd, doar cât de mult visez pot să fiu”

Misiunea noastră derivă din nevoile de educație, identificate la nivelul societății de astăzi şi al comunității în care trăim. Pentru a se adapta noilor solicitări, se impune cu necesitate educația continuă şi permanentă a individului. Aceasta se realizează prin introducerea unor noi modalități şi forme de instruire şi educare, asigurarea coerenței şi unității sistemului educațional.