Curriculum

Gradinița Gentle Education își desfășoară întregul proces instructiv-educativ în conformitate cu noul Curriculum național.

Acesta favorizează învățarea individualizată, selecția conținuturilor realizându-se în funcție de posibilitățile, interesele, nevoile celui care învață.

Copilul progresează în ritm propriu  și i se oferă permanent ocazii pentru a-și construi cunoașterea, atât în cadrul gradiniței noastre, cât și în afara acesteia, în cadrul activităților extracurriculare.

In instituția noastră cadrul didactic este înainte de orice, persoană resursă, întrucât informează permanent preșcolarul și facilitează accesul la informații, identifică dificultățile copilului, îl orientează și lucrează individual sau în grupuri mici. Stimulează participarea preșcolarului la stabilirea obiectivelor, selecția conținuturilor, dar și a modalităților de evaluare. În felul acesta copiii se simt responsabili și motivați.

Grădinița cu program prelungit Gentle Education

Gradinița Gentle Education este deschisă spre exterior și valorifică relația cu familia, aceasta făcând parte din întregul proces instructiv-educativ.

Spațiul, mobilierul, echipamentele sunt utilizate flexibil, la dispoziția copiilor stând o mare varietate de materiale de învățare.

Obiectivul învățării îl reprezintă cu prioritate, procesele mentale ( cogniția) ale celui care învață, în defavoarea produselor învățării.

Unitatea noastră încurajează autoreflecția, autoevaluarea,  autoreglarea comportamentului de învățare.