• Grădinița
  Gentle – Education

  Tunari – Ilfov

  Grădinița cu program prelungit Gentle Education

VIZIUNEA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT

GENTLE EDUCATION

Investind în copii, investim în viitor!

Copilăria este fundamentul psihicului și de aceea preșcolarii sunt primii beneficiari ai investițiilor societății, dar şi viitorii adulți, cei care trebuie să fie capabili să continue dezvoltarea societății.

Cu toții ne dorim copii deștepți, sociabili, încrezători. O condiție necesară şi primul pas în împlinirea acestui deziderat este ca micuții să fie fericiți, să se simtă apreciați, ocrotiți şi respectați. Având această bază, putem adăuga cunoștințe, reguli, abilități de comunicare, știință şi încredere în forțele proprii.

Accesul la educație și formare de calitate reprezintă, pentru noi, motorul ce ne pune în mişcare.

Pornind de la acest principiu, scopul strategic al  Grădiniței cu program prelungit GENTLE EDUCATION  va fi acela de a crea o unitate de învățământ competitivă pe piață, care sa asigure dezvoltarea și suportul necesar copiilor, ținând cont de standardele europene.

Astfel, grădinița va urmări:

 • Dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane;
 • Formarea personalității autonome și creative;
 • Îmbogățirea capacității copilului preșcolar de a intra în relație cu ceilalți copii, cu adulții și de interacțiune cu mediul;
 • Sprijinirea copiilor în dobândirea de cunoștințe, capacități și abilități necesare viitoarei activități școlare, precum și vieții sale ulterioare în societate.

Valorile noastre

Grădinița cu program prelungit GENTLE EDUCATION pune în centrul întregii activități copilul, crezând în următoarele valori:

 • toți copiii dețin capacitatea de a învăța, de aceea obiectivul grădiniței este acela al îmbunătățirii continue a performanțelor lor şi a încrederii în sine prin recunoașterea şi încurajarea oricărei acumulări pozitive;
 • politicile de transformare a organismului social într-unul democratic, de construire a statului de drept, având la bază principiile de organizare şi de funcționare a economiei de piață;
 • programul de reformă structurală a învățământului românesc;
 • aspirațiile copiilor nu trebuie îngrădite, iar educatoarele trebuie să fie facilitatori şi mentori nu doar manageri, supervizori sau instructori;
 • întreaga atenţie este concentrată asupra beneficiarilor interni şi externi;
 • sistemul de apreciere al activității membrilor colectivului didactic şi auxiliar este structurat pe creșterea încrederii în sine şi a competențelor.
Grădinița cu program prelungit Gentle Education

Despre noi

“Doar cât de sus mă întind pot să cresc, doar cât de departe caut pot să merg, doar cât de adânc privesc pot să văd, doar cât de mult visez pot să fiu”

Misiunea noastră derivă din nevoile de educație, identificate la nivelul societății de astăzi şi al comunității în care trăim. Pentru a se adapta noilor solicitări, se impune cu necesitate educația continuă şi permanentă a individului. Aceasta se realizează prin introducerea unor noi modalități şi forme de instruire şi educare, asigurarea coerenței şi unității sistemului educațional.

Obiectivele vizează, în egală măsură, cunoștințele, achiziția de atitudini, clarificarea valorilor şi demersul practic.